Słownik

a c d e f i k l r s u w

Windykacja należności

Co to jest Windykacja należności?

Windykacja należności to wszystkie zgodne z przepisami prawa działania zmierzające do odzyskania należności od dłużnika. Windykacja dotyczy należności wymagalnych, tzn. wobec których minął termin płatności.

Co może stać się przedmiotem windykacji?

  • należności pieniężne,
  • należności niepieniężne.

Podstawowe rodzaje windykacji:

  • windykacja miękka (polubowna)
  • windykacja twarda (sądowa)

W ramach umowy ubezpieczenia postępowanie prowadzone przed wypłatą odszkodowania mające na celu zapłatę należności przez kontrahenta oraz gwaranta lub poręczyciela, jeśli występują. Windykacja w celu zapewnienia jej spójności dotyczy wszystkich nieuregulowanych należności - objętych i nie objętych ochroną ubezpieczeniową.

Powrót do listy

Podziel się: