Słownik

a c d e f i k l r s u w

Stawka ubezpieczeniowa

Co to jest Stawka ubezpieczeniowa?

Stawka ubezpieczeniowa to parametr procentowy ustalony w umowie ubezpieczenia na podstawie określonych kryteriów, w szczególności:

  • oceny ryzyka branży,
  • krajów realizacji transakcji,
  • ryzyka kontrahentów,
  • wysokości obrotów podlegających ubezpieczeniu,
  • okresu kredytowania,
  • struktury przeterminowanych należności itp.

Służy do wyliczenia składki ubezpieczeniowej czyli kosztu ubezpieczenia.

Powrót do listy

Podziel się: