Słownik

a c d e f i k l r s u w

Reasekuracja

Co to jest Reasekuracja?

Reasekuracja to umowa, w której cesjonariusz (reasekurator lub ubezpieczyciel występujący w roli reasekuratora) zobowiązuje się do pokrycia określonej w umowie części odszkodowań i świadczeń wypłaconych z umów ubezpieczenia zawartych przez cedenta (ubezpieczyciela, który zawarł umowy ubezpieczenia), za co cedent zobowiązuje się zapłacić określoną w umowie składkę reasekuracyjną.

Ubezpieczyciele stosują reasekurację dla:

  • zabezpieczenia się przed pojedynczymi szkodami o bardzo dużej wysokości (np. ubezpieczenia wielkich zakładów przemysłowych),
  • zabezpieczenia się przed podwyższoną częstością szkód małych i średnich,
  • podniesienia pojemności ubezpieczeniowej,
  • wyrównania ryzyk,
  • wzmocnienia swojej pozycji i siły finansowej.

 

Powrót do listy

Podziel się: