Słownik

a c d e f i k l r s u w

Limit kredytowy

Co to jest Limit kredytowy?

Limit kredytowy to maksymalna kwota kredytu kupieckiego udzielonego przez przedsiębiorcę jednemu odbiorcy, bez względu na liczbę wystawionych faktur i pojedynczych dostaw. W umowie ubezpieczenia limit kredytowy ustalany jest przez ubezpieczyciela dla kontrahenta objętego ubezpieczeniem. Pomniejszony o udział własny ubezpieczającego stanowi maksymalną wartość odszkodowania, jaką w przypadku braku płatności wypłaci ubezpieczyciel.

 

Powrót do listy

Podziel się: