Słownik

a c d e f i k l r s u w

Leasing

Co to jest Leasing?

Leasing to rodzaj umowy, na podstawie której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie okres, w zamian za ustalone raty leasingowe. Może występować w formie leasingu operacyjnego oraz finansowego. Różnica pomiędzy tymi formami sprowadza się do prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacji dokonuje firma leasingowa, natomiast w leasingu finansowym prawo do niej przysługuje korzystającemu.

Powrót do listy

Podziel się: