Słownik

a c d e f i k l r s u w

Inwestycja bezpośrednia za granicą

Co to jest Inwestycja bezpośrednia za granicą?

Inwestycja bezpośrednia za granicą to przedsięwzięcie prowadzone w celu ustanowienia trwałych (na okres co najmniej trzech lat od rozpoczęcia dokonywania nakładów) i bezpośrednich więzi ekonomicznych przejawiających się w prowadzeniu przedsiębiorstwa przez inwestora lub na wywieraniu przez niego skutecznego wpływu na przedsiębiorstwo prowadzone przez inną osobę, a także na rozporządzaniu majątkiem posiadanym w wyniku dokonanych nakładów (w formie nakładów pieniężnych, rzeczowych lub nakładów w postaci wartości niematerialnych i prawnych) lub w wyniku prowadzenia przedsiębiorstwa.

Inwestycja bezpośrednia może również polegać na prowadzeniu oddziału zarejestrowanego za granicą lub przedstawicielstwa, o ile ma wyodrębnione aktywa i kapitały w księgach inwestora.

Powrót do listy

Podziel się: