Słownik

a c d e f i k l r s u w

Incoterms

Co to jest Incoterms?

Incoterms to inaczej Międzynarodowe Reguły Handlu (International Commercial Terms) lub zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie.

Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Obecnie obowiązującą wersją (od 1 stycznia 2011) jest Incoterms 2010.

Reguły handlowe Incoterms:

  • obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi
  • ich stosowanie jest fakultatywne
  • obowiązują tylko eksportera i importera – z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy transportowe
  • normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed Incoterms

Co reguluje incoterms?

Incoterms zajmuje się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje on m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms jest używany zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i określa również moment przeniesienia praw własności.

Powrót do listy

Podziel się: