Słownik

a c d e f i k l r s u w

Forfaiting

Co to jest Forfaiting?

Forfaiting jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa i polega na wykupie wierzytelności przez instytucję finansową od przedsiębiorcy.

Transakcja forfaitingu przypomina faktoring, przy czym różni się tym, że w przypadku faktoringu wykupowi podlega większa ilość mniejszych należności, podczas gdy w forfaiting dotyczy pojedynczych transakcji, z reguły powstałych wskutek eksportu towarów lub usług. Przedmiotem forfaitingu są więc należności od podmiotów zagranicznych.

Wierzytelności forfaitingowi są nabywane przez instytucję finansową (np. bank eksportera) bez prawa regresu (roszczenia zwrotnego), zatem ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na nią w całości.

Powrót do listy

Podziel się: