Słownik

a c d e f i k l r s u w

Dłużnik publiczny

Co to jest Dłużnik publiczny?

Dłużnik publiczny to podmiot, zobowiązany wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, który - w jakiejkolwiek formie - reprezentuje władzę publiczną i który nie może być ogłoszony w drodze sądowej lub administracyjnej, jako niewypłacalny. Może to być albo dłużnik suwerenny, tzn. podmiot, który sobą reprezentuje pełną wiarygodność i reputację państwa (np. Ministerstwo Finansów lub Bank Centralny) lub inny podmiot publiczny, taki jak władza regionalna, municypalna czy quasi państwowa, lub też inna instytucja publiczna.

Ocena statusu dłużnika publicznego, kryteria oceny:

KUKE, oceniając status dłużnika, bierze pod uwagę następujące kryteria: status prawny dłużnika, efektywność postępowania prawnego prowadzonego przeciw dłużnikowi, finanse i źródła dochodów dłużnika, przy założeniu, że dłużnik publiczny może również spłacać swoje długi posługując się źródłami, które nie mają związku z zasobami rządu centralnego, na przykład przy pomocy środków uzyskanych z podatków lokalnych, lub świadcząc usługi publiczne, wpływ, jaki może wywierać na dłużnika, lub kontrola jaką może nad nim sprawować rząd kraju macierzystego.

Powrót do listy

Podziel się: