Słownik

a c d e f i k l r s u w

Cesja praw z umowy ubezpieczenia do przyszłych odszkodowań

Co to jest Cesja praw z umowy ubezpieczenia do przyszłych odszkodowań?

Cesja praw z umowy ubezpieczenia do przyszłych odszkodowań jest to przeniesienie na inny podmiot praw do przyszłych odszkodowań przysługujących ubezpieczającemu z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Cesja tych praw może stanowić zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank na finansowanie sprzedaży.

Powrót do listy

Podziel się: