Słownik

a c d e f i k l r s u w

Akredytywa dokumentowa

Co to jest Akredytywa dokumentowa?

Akredytywa dokumentowa jest instrumentem ułatwiającym bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych i pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie, pod warunkiem dostarczenia przez beneficjenta do banku pośredniczącego dokumentów, które odpowiadają wymogom akredytywy.

Gdzie otworzyć akredytywę dokumentową?

Akredytywa otwierana jest przez bank na zlecenie importera. Importer zleca otworzenie akredytywy w celu zapewnienia zapłaty eksporterowi za dostawę dóbr bądź usług. Płatność za wysłanie dóbr lub wykonanie usług jest wypłacana eksporterowi z chwilą okazania przez niego bankowi odpowiednich dokumentów transportowych stwierdzających wywiązanie się z kontraktu handlowego.

Prezentacja dokumentów w banku jest istotnym wymogiem zawartym w umowie akredytywy. Ważna jest także konieczność okazania dokumentów w ustalonym terminie, który jest zarazem terminem ważności akredytywy.

 

Powrót do listy

Podziel się: