Poradnik eksportera

Mapa rynków eksportowych

12-04-2017

Co Polska eksportuje do Algierii? Jakie towary importujemy z Danii? Jakie są mocne i słabe strony rynku gruzińskiego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na właśnie uruchomionej interaktywnej mapie rynków eksportowych www.mapa.kuke.com.pl

Analitycy KUKE przeanalizowali ponad 60 głównych krajów z którymi Polska ma relacje handlowe. Zebrane informacje m.in. na temat podstawowych danych makroekonomicznych, klasy ryzyka wg. OECD, wymiany handlowej z Polską czy słabych/mocnych stron partnerów zostały przedstawione na interaktywnej mapie KUKE. Opis każdego z państw będzie systematycznie uzupełniany o nowe i bieżące informacje. Mapa KUKE to kompendium podstawowej wiedzy dla przedsiębiorców i menedżerów planujących ekspansję zagraniczną oraz źródło przydatnych informacji dla osób zainteresowanych makroekonomią.

Mapa rynków ekportowych KUKE jest dla wszystkich tych, którzy chcieliby w szybki i w przejrzysty sposób dowiedzieć się czegoś na temat wybranych krajów pod kątem wymiany handlowej. To źródło zbierające w jednym miejscu dane gospodarcze kilkudziesięciu krajów świata, klarownie wskazujące zarówno potencjał, jak i zagrożenia wiążące się z nawiązywaniem relacji biznesowych w danym państwie. Projekt będziemy systematycznie rozbudowywali i uzupełniali o kolejne kraje i opisy.

Mapa zawiera kluczowe dane na temat rynków eksportowych, opracowane przez analityków KUKE. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, w pierwszej kolejności, wybrano te, z którymi polskie firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.