Poradnik eksportera

Czy faktoring to właściwe narzędzie dla eksportera?

29-09-2016

Wartość obrotu eksportowego sfinansowanego w pierwszym półroczu 2016 r. przez faktorów z Polskiego Związku Faktorów wzrosła o ponad 24% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. To ponad trzykrotnie szybszy wzrost niż dynamika polskiego eksportu i dowód na to, że faktoring jest narzędziem coraz chętniej wykorzystywanym przez firmy w działalności eksportowej. Wynika to z kilku powodów.

Faktoring poprawia płynność finansową firmy dostarczając jej natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach. Dzięki temu eksporter może zaoferować odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej. Jest to istotny czynnik, który oprócz wysokiej jakości oferowanego towaru lub usługi, wpływa na skuteczne pozyskanie kontraktu.

Faktoring zapewnia bezpieczeństwo współpracy z zagranicznymi odbiorcami. Istotą faktoringu pełnego (bez regresu), oprócz finansowania, jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. To właśnie ubezpieczyciel weryfikuje odbiorcę, a w przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się jego windykacją. W obu wariantach eksporter podpisując umowę faktoringu pełnego pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Warto podkreślić, że oferta KUKE Finance obejmuje finansowanie należności także z rynków podwyższonego ryzyka, takich jak Rosja lub Ukraina, a także niektórych  rynków afrykańskich i azjatyckich. 

Finansowanie należności w drodze faktoringu to także recepta na zniwelowanie ryzyka kursowego. Eksporter otrzymuje gotówkę natychmiast po zrealizowaniu wysyłki i wystawieniu faktury, a nie po upływie terminu płatności, kiedy może dojść do niekorzystnych zmian kursu waluty kontraktu. 

Faktoring oszczędza czas i redukuje koszty związane z zarządzaniem należnościami. Pozwala eksporterowi  uwolnić się od pracochłonnych i uciążliwych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności. Zadania te przejmuje na siebie faktor, a firma może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności.

Finansowanie należności może dotyczyć także pojedynczych transakcji o znaczącej wartości, gdzie stosowane są długie terminy płatności (nawet do 3 lat). W takich przypadkach mamy do czynienia z forfaitingiem, który jest skierowany do firm realizujących zamówienia na dostawy dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, takich jak maszyny, urządzenia czy środki transportu.