Poradnik eksportera

6 powodów, dla których warto ubezpieczyć należności handlowe

05-01-2016
 1. Zwiększenie sprzedaży
  Ubezpieczenie daje przedsiębiorcy możliwość oferowania odbiorcom atrakcyjniejszych warunków handlowych (wydłużenie płatności, rezygnacja z zabezpieczeń).
 2. Poprawa rentowność sprzedaży
  Ubezpieczenie pozwala uniknąć kosztów związanych z zabezpieczonymi formami płatności np. z akredytywami czy gwarancjami. Pozwala też ograniczyć upusty cenowe stosowane w przypadku przedpłaty oraz wynegocjować wyższe ceny. Pewność otrzymania odszkodowania to ochrona przed nieplanowanymi stratami i obowiązkiem tworzenia rezerw na należności nieściągalne.
 3. Poprawa płynności finansowej
  Dzięki ubezpieczeniu problemy finansowe partnerów handlowych lub zmienna sytuacja polityczna czy gospodarcza w ich krajach nie mają wpływu na działanie i stabilność firmy. Bezpłatna windykacja należności oraz wypłata odszkodowania zapewniają utrzymanie płynności finansowej. Dodatkowo współpraca z profesjonalnym ubezpieczycielem zwiększa skłonność odbiorców do terminowego regulowania należności.
 4. Obniżenie kosztów działalności
  Ubezpieczenie pozwala na ograniczenie wydatków związanych z samodzielnym monitorowaniem kontrahentów czy windykacją należności.  Składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu firmy, a jej wysokość jest niższa niż konieczna rezerwa finansowa z tytułu nieotrzymania płatności.
 5. Ułatwienie dostępu do finansowania
  Ubezpieczenie podnosi wiarygodność firmy wobec banków oraz instytucji finansowych, dając możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy.
 6. Ułatwienie podejmowania decyzji
  Ubezpieczenie należności ogranicza ryzyko popełnienia błędu w doborze partnerów handlowych. Pozwala skoncentrować się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa oraz jego celach strategicznych.