Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w sierpniu 2018 r.

07-09-2018

Sądy gospodarcze w sierpniu 2018 r. ogłosiły upadłość 50 przedsiębiorstw, czyli o 2,0% więcej niż przed miesiącem (49 upadłości) oraz o 5,7% mniej niż w sierpniu 2017 r. (53 upadłości). 

W sierpniu 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie mazowieckim (1,88%), natomiast najniższe w województwie opolskim (0,91%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce po sierpniu nie uległo zmianie i wyniosło 0,89%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (wrzesień 2017 r. – sierpień 2018 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 629 przedsiębiorstw. Suma upadłości po sierpniu 2018 uległa zmniejszeniu o 0,5% (632 upadłości). Przed rokiem, w sierpniu 2017 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 576. Wynik z tego miesiąca jest o 9,2% gorszy niż ten sprzed roku.

Prognoza na rok 2018

Przy założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. do poziomu 4,4% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,5% prognozujemy, że rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1100  podmiotów. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym podwyższeniu będzie miał wzrost poziomu podmiotów poddawanych restrukturyzacji ze względu na popularyzację stosunkowo świeżego rozwiązania przy jednoczesnym delikatnym wzroście poziomu upadłości.

Natężenie upadłości w branżach

Przed rokiem, w sierpniu 2017 r. największe natężenie upadłości notowano w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i rafinacji ropy naftowej (2,17%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (2,51%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (2,64%). 

W zestawieniu z sierpniem 2017 r. istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. działalności finansowej i ubezpieczeniowej (1,62% wobec 2,51%), farmacji i lekach (0,00% wobec 0,94%) oraz edukacji (0,31% wobec 1,56%). 
W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w pozostałych niesklasyfikowanych działach (2,64% wobec 4,18%).

Upadłości spółek prawa handlowego oraz indywidualnych działalności gospodarczych 

W sierpniu ogłoszono upadłość 40 przedsiębiorstw prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to wynik nie zmieniony względem poprzedniego miesiąca. W stosunku do sierpnia ub. r. (40 bankructw) wynik bieżącego miesiąca również nie uległ zmianie.

W sierpniu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 20%. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 26%. W ostatnim miesiącu 10 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 11,1% więcej niż w lipcu (9 upadłości) oraz o 23,1% mniej niż w sierpniu 2017 r.

Natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w poszczególnych województwach

W sierpniu 2018 r. najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz śląskim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio 1,88%, 1,60% oraz 1,52%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: łódzkim (0,94%) i  opolskim (0,91%). Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w jedenastu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwie świętokrzyskim (z 0,59% do 1,51%).