Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w maju 2018 r.

20-06-2018

Sądy gospodarcze w maju 2018 r. ogłosiły upadłość 44 przedsiębiorstw, czyli o 13,7% mniej niż przed miesiącem oraz o 7,3% więcej niż w maju 2017 r. 

W maju 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie mazowieckim (1,95%), natomiast najniższe w województwie małopolskim (0,87%) i opolskim (0,74%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po maju utrzymało się poziomie sprzed miesiąca i wyniosło 0,88%. 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (czerwiec 2017 r. – maj 2018 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 629 przedsiębiorstw. Suma upadłości po maju 2017 r. w ciągu miesiąca uległa wzrostowi o 0,5 % (626  upadków). Przed rokiem, w maju 2017 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 559. Wynik z tego miesiąca jest o 12,5% gorszy niż ten sprzed roku. 

Prognoza na rok 2018

Przy założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. do poziomu 4,3% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 598 firm, stanowi to poziom o ok. 2,6% wyższy niż w 2017 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 400 w roku). Rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1000  podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 9,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym podwyższeniu miał by wzrost poziomu podmiotów poddawanych restrukturyzacji ze względu na popularyzację stosunkowo świeżego rozwiązania przy jednoczesnym delikatnym wzroście poziomu upadłości.

Natężenie upadłości w branżach

Przed rokiem, w maju 2017 r. największe natężenie upadłości notowano w górnictwie i wydobyciu kamienia i piasku (2,26%), produkcji metali (2,47%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (2,63%). W zestawieniu z majem 2017 r. istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (0,0% wobec 1,24%) oraz produkcji metali (0,71% wobec 2,47%). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i rafinacji ropy naftowej (0,00% wobec 2,17%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (1,89% wobec 2,94%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (4,72% wobec 2,63%).

Upadłości spółek prawa handlowego oraz indywidualnych działalności gospodarczych

W maju ogłoszono upadłość 32 przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to o 23,8% mniej niż w zeszłym miesiącu, gdy upadło ich 42. W stosunku do maja ub. r. (29 bankructw) wynik bieżącego miesiąca zwiększył się o 10,3%.

W maju udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 27%. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 27%. W ostatnim miesiącu 12 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 33,3% więcej niż w kwietniu (9 upadłości) oraz o 28,6% tyle samo co w maju 2017 r.

Natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w poszczególnych województwach

W maju 2018 r. najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio 1,95%, 1,67% oraz 1,57%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: małopolskim (0,87%) i opolskim (0,74%).Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w trzynastu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwie pomorskim (z 0,61% do 1,12%), kujawsko-pomorskim (z 0,74% do 1,31%), oraz warmińsko-mazurskim (z 0,67% do 1,57%).