Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w listopadzie 2018 r.

21-12-2018

Końcówka 2018 roku według jest zgodna z przewidywaniami analityków KUKE. W listopadzie zmniejszyła liczba niewypłacalnych podmiotów gospodarczych i wyniosła 51 przedsiębiorstw. Oznacza to spadek o 24% wobec października i o 4% względem listopada 2017 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na skutek niewypłacalności działalność zakończyło 618 przedsiębiorstw, czyli o 5,6% więcej wobec 2017 roku. Na podstawie dotychczasowych danych i w odniesieniu do sytuacji gospodarczej KUKE podtrzymuje dotychczasową prognozę 1100 upadłości i restrukturyzacji w 2018 roku.

„Koniec 2018 roku pokazuje stabilizację gospodarczą, dlatego KUKE podtrzymuje prognozę, że liczba upadłości i restrukturyzacji w całym roku pozostanie na poziomie 1100 podmiotów. Również obserwowana przez nas branża budowlana – mimo, że utrzymuje wysoki poziom restrukturyzacji i upadłości – jest stabilna. Wynika to m.in. z tego, że po kryzysie 2012 roku branża nauczyła się ostrożnie podchodzić do sytuacji rynkowej i z wyprzedzeniem reagować na potencjalne zagrożenia. Jednocześnie uważnie obserwujemy sektor transportowy. Boryka się on obecnie z trudnościami – przede wszystkim brakami w kadrze wykwalifikowanych kierowców i wysokimi cenami paliw, które zmniejszają uzyskiwane marże. Tym samym – mimo dużego popytu na usługi transportowe – notujemy tendencje wzrostową upadłości i restrukturyzacji. Dodatkowo w połowie 2020 roku koszty działalności mogą wzrosnąć przez zmianę przepisów dotyczących pracowników delegowanych, co może jeszcze bardziej utrudnić funkcjonowanie sektora” – mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE.

Kliknij aby powiększyć wykres

Natężenie upadłości w branżach

Przed rokiem, w listopadzie 2017 r. największe natężenie upadłości notowano w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i rafinacji ropy naftowej (2,17%), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (2,25%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (4,23%). W zestawieniu z listopadem 2017 r. istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (0,93% wobec 2,25%),  pozostałych niesklasyfikowanych działach (3,09% wobec 4,23%) oraz edukacji (0,31% wobec 1,56%). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w farmacji i lekach  (0,00% wobec 0,99%).
 
Upadłości spółek prawa handlowego oraz indywidualnych działalności gospodarczych 

W listopadzie ogłoszono upadłość 42 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to wynik o 4,5% mniejszy względem poprzedniego miesiąca (44 upadłości). W stosunku do listopada ub. r. (33 bankructwa) wynik bieżącego miesiąca jest większy o 27,3%.

W listopadzie udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 18%. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 27%. W ostatnim miesiącu 9 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 60,9% mniej niż w październiku (23 upadłości) oraz o 55,0% mniej niż w listopadzie 2017 r. (20 bankructw).

Natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w poszczególnych województwach

W listopadzie 2018 r. najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie lubelskim, mazowieckim oraz podkarpackim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio 1,83%, 1,76% oraz 1,71%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach:  łódzkim (1,04%) i  lubuskim (0,72%). Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w jedenastu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwie świętokrzyskim (z 0,50% do 1,70%). 

Pliki do pobrania

upadlosci_listopad_2018_zalacznik_nr_1.pdf
Natężenia upadłości i restrukturyzacji w branżach
upadlosci_listopad_2018_zalacznik_nr_2.pdf
Natężenia upadłości i restrukturyzacji w województwach
upadlosci_listopad_2018_zalacznik_nr_3.pdf
Średnie natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji spółek prawa handlowego w Polsce w relacji do tempa rozwoju gospodarczego kraju
upadlosci_listopad_2018_zalacznik_nr_4.pdf
Natężenie rozpoczętych restrukturyzacji i upadłości spółek prawa handlowego
upadlosci_listopad_2018_zalacznik_nr_5.pdf
Uszeregowane natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji łącznie