Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w lipcu 2018 r.

17-08-2018

Sądy gospodarcze w lipcu 2018 r. ogłosiły upadłość 49 przedsiębiorstw, czyli o 18,3% mniej niż przed miesiącem (60 upadłości) oraz o 15,5% mniej niż w lipcu 2017 r. (58 upadłości).

W lipcu 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie mazowieckim (1,88%), natomiast najniższe w województwie wielkopolskim (0,92%) i opolskim (0,74%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce po czerwcu uległo obniżeniu do poziomu 0,89% z 0,90 miesiąc wcześniej. 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (sierpień 2017 r. – lipiec 2018 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 632 przedsiębiorstwa (roczna krocząca suma upadłości). Suma upadłości po lipcu 2018 uległa zmniejszeniu o 1,4% (641 upadłości). Przed rokiem, w lipcu 2017 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 562. Wynik z tego miesiąca jest o 12,5% gorszy niż ten sprzed roku. 

Prognoza na rok 2018

Przy założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. do poziomu 4,4% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6% prognozujemy, że rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1100 podmiotów. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym podwyższeniu będzie miał wzrost poziomu podmiotów poddawanych restrukturyzacji ze względu na popularyzację stosunkowo świeżego rozwiązania przy jednoczesnym delikatnym wzroście poziomu upadłości.

Natężenie upadłości w branżach

Przed rokiem, w lipcu 2017 r. największe natężenie upadłości notowano w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i rafinacji ropy naftowej (2,17%), działalności związanej z kulturą rozrywką i rekreacją (2,29%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (3,16%). W zestawieniu z lipcem 2017 r. istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w działalności związanej kultury, rozrywki i rekreacji (1,25% wobec 2,29%),  farmacji i lekach (0,00% wobec 0,94%) oraz edukacji (0,31% wobec 1,56%). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (1,87% wobec 2,45%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (3,16% wobec 4,18%).

Upadłości spółek prawa handlowego oraz indywidualnych działalności gospodarczych

W lipcu ogłoszono upadłość 40 przedsiębiorstw prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to o 9,1% mniej niż w zeszłym miesiącu, gdy upadło ich 44. W stosunku do lipca ubiegłego roku (46 bankructw) wynik bieżącego miesiąca zmniejszył się o 13,0%.

W lipcu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 18%. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 27%. W ostatnim miesiącu 9 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 43,3% mniej niż w czerwcu (12 upadłości) oraz o 25,0% mniej niż w lipcu 2017 r.

Natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w poszczególnych województwach

W lipcu 2018 r. najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio 1,88%, 1,62% oraz 1,53%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: wielkopolskim (0,92%) i opolskim (0,74%). Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w jedenastu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwie świętokrzyskim (z 0,67% do 1,42%).