Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2018 r.

16-05-2018

Sądy gospodarcze w kwietniu 2018 r. ogłosiły upadłość 51 przedsiębiorstw, czyli o 17,1% mniej niż przed miesiącem oraz o 18,6% więcej niż w kwietniu 2017 r. 

W kwietniu 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie mazowieckim (1,94%), natomiast najniższe w województwie świętokrzyskim (0,75%) i  opolskim (0,75%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po kwietniu wzrosło do poziomu 0,86% z 0,84% notowanego miesiąc wcześniej. 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2017 r.–kwiecień 2018 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 626 przedsiębiorstw. Suma upadłości po kwietniu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa wzrostowi o 1,3% (618 upadków). Przed rokiem, w kwietniu 2017 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 569. Wynik z tego miesiąca jest o 10% gorszy niż ten sprzed roku. 

Prognoza na rok 2018

Przy założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. do poziomu 4,3% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 598 firm, stanowi to poziom o ok. 2,6% wyższy niż w 2017 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 400 w roku). Rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1000 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 9,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym podwyższeniu miał by wzrost poziomu podmiotów poddawanych restrukturyzacji ze względu na popularyzację stosunkowo świeżego rozwiązania przy jednoczesnym delikatnym wzroście poziomu upadłości.

Natężenie upadłości w branżach

Przed rokiem, w kwietniu 2017 r. największe natężenie upadłości notowano w górnictwie i wydobyciu kamienia i piasku (2,58%), produkcji metali (2,47%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (2,63%). W zestawieniu z kwietniem 2017 r. istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (0,0% wobec 1,24%), górnictwie i wydobyciu kamienia i piasku (1,27% wobec 2,58%) oraz produkcji metali (0,70% wobec 2,47%). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i rafinacji ropy naftowej (0,00% wobec 2,17%), produkcji urządzeń elektrycznych (0,40% wobec 1,40%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (4,23% wobec 2,63%).

Upadłości spółek prawa handlowego oraz indywidualnych działalności gospodarczych 

W kwietniu ogłoszono upadłość 42 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to o 5,0% więcej niż w zeszłym miesiącu, gdy upadło ich 40. W stosunku do kwietnia ub. r. (36 bankructw) wynik bieżącego miesiąca zwiększył się o 16,7%.

W kwietniu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 18%. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 27%. W ostatnim miesiącu 9 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o -59,1% mniej niż w marcu (22 upadłości) oraz o 28,6% więcej niż w kwietniu 2017 r. (7 bankructw).

Natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w poszczególnych województwach

W kwietniu 2018 r. najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio 1,94%, 1,75% oraz 1,64%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: świętokrzyskim (0,75%) i  opolskim (0,75%). Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w dziesięciu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwie pomorskim (z 0,61% do 1,00%), kujawsko-pomorskim (z 0,82% do 1,01%), mazowieckim (z 1,51% do 1,94%) oraz warmińsko-mazurskim (z 0,40% do 1,75%).