Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2017 r.

16-05-2017

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w kwietniu 2017 r. ogłosiły upadłość 43 przedsiębiorstwa o 2,4% więcej niż przed miesiącem oraz o 20,4% mniej niż w kwietniu 2016 r. W kwietniu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,18%), natomiast najniższe w województwie warmińsko-mazurskim (0,20%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po kwietniu utrzymało się na poziomie sprzed miesiąca w wysokości 0,80%., przed rokiem w kwietniu wynosiło ono 0,92%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2016 r.–kwiecień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 569 przedsiębiorstw. Suma upadłości po kwietniu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o 1,9% (580 upadków). Przed rokiem, w kwietniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 685. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o 16,9%.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,7% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, że w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok 300-350 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5%-18,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji.

W skrócie

  • Można zaobserwować obniżenie liczby podmiotów, które upadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy jednoczesnym wzroście, liczby podmiotów poddawanych sanacji,
  • Zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem.

Andrzej Kochman, Analityk

Pliki do pobrania

upadlosci_firm_w_polsce_kwiecien_2017.pdf
Pełny raport: Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2017 r. (1,3 MB)