Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w czerwcu 2018 r.

13-07-2018

Sądy gospodarcze w czerwcu 2018 r. ogłosiły upadłość 60 przedsiębiorstw, czyli o 36,4% więcej niż przed miesiącem oraz o 25% więcej niż w czerwcu 2017 r. 

W czerwcu 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie mazowieckim (1,99%), natomiast najniższe w województwie wielkopolskim (0,92%) i  opolskim (0,74%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce po czerwcu uległo podwyższeniu do poziomu 0,90% z 0,88 miesiąc wcześniej. 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (lipiec 2017 r. – czerwiec 2018 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 641 przedsiębiorstw. Suma upadłości po czerwcu 2018 r. w ciągu miesiąca uległa wzrostowi o 1,9 % (629 upadków). Przed rokiem, w czerwcu 2017 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 558. Wynik z tego miesiąca jest o 14,9% gorszy niż ten sprzed roku. 

Prognoza na rok 2018

Przy założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. do poziomu 4,3% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6% prognozujemy, iż rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1100  podmiotów. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym podwyższeniu będzia miał wzrost poziomu podmiotów poddawanych restrukturyzacji ze względu na popularyzację stosunkowo świeżego rozwiązania przy jednoczesnym delikatnym wzroście poziomu upadłości jak również wzrastająca liczba upadłości.

Natężenie upadłości w branżach

Przed rokiem, w czerwcu 2017 r. największe natężenie upadłości notowano w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i rafinacji ropy naftowej (2,17%), działalności związanej z kulturą rozrywką i rekreacją (2,29%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (3,15%). W zestawieniu z czerwcem 2017 r. istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w działalności związanej kultury, rozrywki i rekreacji (0,89% wobec 2,29%) oraz produkcji metali (1,07% wobec 2,12%). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (1,54% wobec 2,78%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (3,16% wobec 4,18%).

Upadłości spółek prawa handlowego oraz indywidualnych działalności gospodarczych

W czerwcu ogłoszono upadłość 44 przedsiębiorstw prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to o 37,5% więcej niż w zeszłym miesiącu, gdy upadło ich 32. W stosunku do czerwca ub. r. (36 bankructw) wynik bieżącego miesiąca zwiększył się o 22,2%.

W czerwcu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 27%. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 27%. W ostatnim miesiącu 16 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 33,3% więcej niż w kwietniu (12 upadłości) oraz o 33,3% więcej niż w czerwcu 2017 r.

Natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w poszczególnych województwach

W czerwcu 2018 r. najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio 1,99%, 1,69% oraz 1,48%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: wielkopolskim (0,92%) i  opolskim (0,74%).
Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w jedenastu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwie pomorskim (z 0,70% do 1,20%), kujawsko-pomorskim (z 0,67% do 1,31%), oraz mazowieckim (z 1,55% do 1,99%).