Upadłości firm

Upadłości firm w kwietniu 2020 r.

27-05-2020

Kluczowe fakty:

W kwietniu upadłość ogłosiło 30 firm, co oznacza spadek o 45,5 proc. w porównaniu z marcem i o 16,7 proc. względem kwietnia ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 25, czyli o 45,7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 19,4 proc. mniej niż rok temu.

Liczba niewypłacalności (postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła zatem 55, a więc była niższa o 45,5 proc. w skali miesiąca i o 17,9 w ujęciu rocznym.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy spadła na koniec kwietnia do 993, okazując się tym samym o 12 przypadków (1,2 proc.) niższa niż w marcu. 

Tomasza Ślagórski, wiceprezes KUKE:

„Tak jak pisaliśmy w komentarzu do marcowych danych, obecne statystyki dotyczące niewypłacalności w sektorze przedsiębiorstw nie są miarodajne dla aktualnej sytuacji ekonomicznej. Wynika to m.in. ze swoistego zamrożenia procesów i decyzji gospodarczych, uwzględniając zmieniony w okresie epidemii tryb pracy administracji państwowej i sądów oraz wprowadzone przez rząd działania osłonowe dla biznesu w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dlatego też podtrzymujemy naszą opinię, że wpływ koronawirusa na dane o niewypłacalności ujawni się dopiero w kolejnych miesiącach, kiedy część słabszych finansowo firm nie będzie w stanie kontynuować działalności i złoży wnioski o upadłość. Warto też wskazać, że na mocy uchwalonej 14 maja tzw. Tarczy 3.0 przywracany jest bieg terminów procesowych i sądowych, który wstrzymano na początku epidemii, co może mieć wpływ na liczbę składanych i rozpatrywanych spraw związanych z niewypłacalnością podmiotów gospodarczych.

Pomimo największego od dziesięcioleci ograniczenia aktywności ekonomicznej w kraju i na świecie, dane dotyczące działalności KUKE nadal nie odzwierciedlają tych zaburzeń w gospodarce. Wartość wypłaconych odszkodowań i wskaźnik szkodowości za pierwsze cztery miesiące roku, a więc w okresie obejmującym częściowo „zamrożenie” gospodarki w związku z epidemią, są na poziomach niższych niż rok wcześniej. Należy jednak oczekiwać, że kolejne miesiące mogą przynieść pogorszenie sytuacji w tym zakresie.

W KUKE widzimy w ostatnich tygodniach znaczący wzrost zapytań o możliwość ochrony należności w obrocie krajowym i zagranicznym. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, obok innych działań, wprowadziliśmy na początku maja ubezpieczenie z gwarancją Skarbu Państwa dla firm eksportujących do krajów Unii Europejskiej i OECD. Zainteresowanie instrumentami KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ jest bardzo duże, ponieważ część przedsiębiorstw nie może znaleźć na rynku odpowiedniej ochrony. O produkty aplikują firmy z wielu branż, które pomimo niesprzyjającego otoczenia są w stanie kontynuować, a nawet zwiększać eksport na rynki rozwinięte”.