Upadłości firm

Upadłości firm w kwietniu 2019 r. [ANALIZA]

22-05-2019

Kluczowe fakty na temat upadłości firm w Polsce marcu 2019 roku:

W kwietniu upadłość ogłosiło 36 firm – najmniej od września 2018 r. W porównaniu z marcem liczba upadłości zmniejszyła się o 32,1%, zaś w stosunku rok do roku spadła o 29,4%.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 31 – o 14 mniej niż miesiąc wcześniej oraz tyle samo, ile w lutym br. W porównaniu z kwietniem ub.r. liczba restrukturyzacji zmalała o 8,8%.

Wszczęcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych nastąpiło łącznie wobec 67 podmiotów. To najmniejsza liczba niewypłacalności ogłoszonych w ciągu jednego miesiąca od prawie 2 lat.

Szczególnie wyraźnie spadła liczba ogłaszanych upadłości w przemyśle, która ukształtowała się na najniższym poziomie od 16 miesięcy, oraz w handlu, gdzie ogłoszono najmniej upadłości od 7 miesięcy. Wyraźne przyspieszenie dynamiki upadłości nastąpiło natomiast w odniesieniu do indywidualnych działalności gospodarczych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną analizą dostępną poniżej.