Upadłości firm

Upadłości firm w czerwcu 2019 r. [ANALIZA]

16-07-2019

Kluczowe fakty na temat upadłości firm w Polsce w czerwcu 2019 roku:

W czerwcu postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wszczęto w stosunku do 66 podmiotów. Jest to najlepszy wynik od  kwietnia 2016 r. kiedy to łączna suma upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 65 podmiotów

Upadłość ogłosiło 38 firm – jest to wynik niższy od tego odnotowanego w maju o 9,5 proc. W porównaniu z czerwcem 2018 r. liczba upadłości zmniejszyła się o 36,7 proc.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 28 – o 6 mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z czerwcem 2018 r. liczba restrukturyzacji zmalała o 22,2 proc.

Spadł indeks ogłaszanych upadłości w przemyśle, który ukształtował się na najniższym poziomie od stycznia 2018 r. Wciąż można zaobserwować  delikatny trend wzrostowy w upadłościach przedsiębiorstw budowlanych. Jest to zjawisko dość niejednorodne, gdyż na branżę budowlaną składa się zarówno budownictwo mieszkaniowe jak i infrastrukturalne. Obie te gałęzie borykają się ze wzrostem kosztów wynikających ze wzrostu cen materiałów oraz dynamicznego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, przy jednoczesnym ograniczeniu w dostępie do fachowej siły roboczej. W przypadku budownictwa mieszkaniowego występuje jednak krótszy okres pomiędzy zawarciem kontraktu a jego finalną realizacją, niż w przypadku kontraktów infrastrukturalnych. Dodatkowo w przypadku silnego wzrostu cen mających wpływ na rentowność projektu, zdecydowanie łatwiej przebiegają ewentualne negocjacje z inwestorem prywatnym (budownictwo mieszkaniowe) niż z inwestorem publicznym (budownictwo infrastrukturalne), który podlega restrykcyjnym przepisom prawa.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy obniżyła się w czerwcu do 1016 – najniższego poziomu od kwietnia 2018 r.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną analizą dostępną poniżej.