Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w grudniu 2017 r.

19.01.2018
W grudniu 2017 r. upadło 47 przedsiębiorstw.W całym 2017 r. upadło łącznie 585 firm. Poprawie sytuacji gospodarczej mierzonej dynamiką PKB nie towarzyszy wyraźny spadek liczby upadłości. Wzrasta jednocześnie liczba rozpoczętych restrukturyzacji.

Upadłości firm w Polsce w lipcu 2017 r.

11.08.2017
Sądy gospodarcze w lipcu br. ogłosiły upadłość 58 przedsiębiorstw, czyli o 20,8% więcej niż przed miesiącem oraz o 7,4% więcej niż w lipcu 2016 r. Ustabilizowała się liczba podmiotów, które upadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Upadłości firm w Polsce w maju 2017 r.

22.06.2017
W kwietniu upadłość ogłosiły 41 przedsiębiorstwa, czyli o 4,7% mniej niż przed miesiącem i o 19,6% mniej niż w maju ubiegłego roku. Widoczne jest zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem.

Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2017 r.

16.05.2017
W kwietniu upadłość ogłosiły 43 przedsiębiorstwa, czyli o 2,4% więcej niż przed miesiącem i o 20,4% mniej niż w kwietniu ubiegłego roku. Obserwujemy zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem

Upadłości firm w Polsce w marcu 2017 r.

18.04.2017
W marcu upadłość ogłosiły 42 przedsiębiorstwa. Było to o 30% mniej niż w marcu ubiegłego roku. Podwyższony poziom upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zauważalny był w branży działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Upadłości firm w Polsce styczniu 2017 r.

06.02.2017
Ustabilizowana liczba podmiotów, które upadły przy jednoczesnym wzroście liczby podmiotów poddawanych sanacji. Problemy w branżach związanych z budownictwem oraz w firmach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną i gaz.

Komentarz ekspercki: W 2016 r. upadło ponad 600 firm

11.01.2017
603 zbankrutowały w ubiegłym roku w naszym kraju. To o 134 mniej niż w roku 2015. Wynik ten zawdzięczamy między innymi przepisom upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Komentarz Andrzeja Kochmana, Analityka KUKE.

Upadłości firm w Polsce w grudniu 2016 r.

09.01.2017
Stabilizacja poziomu upadłości, przy jednoczesnym wzroście liczby podmiotów poddawanych sanacji. Przewidywana kontynuacja przedmiotowego trendu w 2017 r. Problemy w branżach związanych z budownictwem.

Upadłości firm w Polsce we wrześniu 2016 roku

12.10.2016
Sądy gospodarcze we wrześniu 2016 r. ogłosiły upadłość 59 przedsiębiorstw. Było to o 51,3% więcej niż w sierpniu 2016 r. (39 firm) oraz o 31,1% więcej niż we wrześniu 2015 r., w którym upadło 45 podmiotów.

Upadłości firm w Polsce w sierpniu 2016 roku

23.09.2016
Sądy gospodarcze w sierpniu 2016 r. ogłosiły upadłość 39 przedsiębiorstw. Było to o -27,8% mniej niż w lipcu 2016 r. (54 firmy) oraz o -39,1% mniej niż w sierpniu 2015 r., w którym upadły 64 podmioty.

Upadłości firm w Polsce w lipcu 2016 roku

17.08.2016
W lipcu 2016 r. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw. Było to o 10,2% więcej niż w czerwcu 2016 r. (49 firm) oraz o -20,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2016 roku

16.05.2016
Sądy gospodarcze w kwietniu 2016 r. ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw. Było to o -10,0% mniej niż w marcu 2016 r. oraz o -10,0% mniej niż w kwietniu 2015 r., w którym upadło 60 podmiotów.