Sytuacja finansowa branż Sytuacja finansowa branż

W codziennej pracy analitycznej niejednokrotnie spotkaliśmy się z zapytaniami o możliwość syntetycznego ukazania bieżącej sytuacji finansowej branż, wraz z zaznaczeniem na ile można ją w ostatnim czasie uznać za stabilną.

Odpowiedzią na owe zapytania mogą być prezentowane poniżej zestawienia. Są one sporządzone w dwóch formatach. Pierwszy, to klasyfikacja branż, gdzie zaprezentowana jest lista branż uszeregowanych od najwyżej ocenianych, do mających coraz bardziej skomplikowaną sytuację finansową. Drugi, oparty jest na powyższej klasyfikacji, ale koncentruje się nie na samym poziomie oceny, ale na tym o ile zmieniła się ona na przestrzeni ostatniego roku – nazywamy go mapą ryzyka branżowego.

Oba formaty zestawień sporządzane są oddzielnie dla dwóch rodzajów wielkości podmiotów – tych zatrudniających pomiędzy 9 a 50 osób oraz tych zatrudniających powyżej 50 osób.

Klasyfikacja branż wraz z mapą ryzyka zostały stworzone na podstawie obliczanej w KUKE miary syntetycznej. Jest ona oparta na wskaźnikach płynności, rentowności, zadłużenia oraz ocenie zdywersyfikowania rynków zbytu branży. Dane źródłowe pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (agregaty ze sprawozdań F-01/I-01 według klasyfikacji PKD 2007).

Klasyfikacja branż stanowi uszeregowanie względem wyników miary syntetycznej. Miara syntetyczna zawiera się w przedziale od 0 do 100.

Mapa ryzyka branżowego to różnica wyników miary syntetycznej w ujęciu stan obecny w porównaniu do stanu sprzed roku. Ukazuje więc zmianę kondycji branży względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Badana jest różnica poziomów miary syntetycznej rok do roku (a nie np. kwartał do kwartału) w celu wyeliminowania zjawisk o charakterze sezonowym. Różnica miary syntetycznej rdr może wykazywać wartości w przedziale od -100 do +100.

Lista prezentowanych branż ograniczona jest do branż, których dane w prezentowanym okresie umożliwiły policzenie przynajmniej w jednym z prezentowanych okresów miary syntetycznej KUKE bądź też jej różnicy rdr.