Handel zagraniczny Polski Handel zagraniczny Polski

Raport o handlu zagranicznym Polski w 2015 r.

23-02-2016

Od 2011 roku przygotowujemy raporty o handlu zagranicznym Polski. Głównym celem publikacji materiału jest dostarczenie polskim przedsiębiorcom dodatkowego, szybkiego dostępu do informacji, które mogą być bardzo przydatne przy rozwijaniu wymiany handlowej na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym. Raport skierowany jest zarówno do eksporterów jak i importerów.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej prezentujemy strukturę wymiany handlowej Polski z innymi krajami. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, wybraliśmy te z którymi nasze firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. W drugiej części, zaprezentowaliśmy dane o wymianie handlowej w rozbiciu na wyniki poszczególnych grup towarów.

Raport został przygotowany w oparciu o opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny ostateczne wyniki handlu zagranicznego.