Handel zagraniczny Polski Handel zagraniczny Polski

Indie: Mozaika różnorodności

07-09-2017

Stale i dynamicznie rozwijająca się gospodarka, ponad trzy miliony kilometrów kwadratowych powierzchni i przeszło miliard obywateli. Rynek indyjski wydaje się być idealnym miejscem dla ekspansji polskich przedsiębiorców i produktów. 

Rzut oka na dane dotyczące wymiany handlowej pozwala stwierdzić, że rodzimi eksporterzy dostrzegają potencjał Indii i choć eksport nie jest jeszcze na spektakularnym poziome, to jego wartość systematycznie rośnie. W 2016 r. sprzedaliśmy tam towary za 2,6 mld zł (603,8 mln euro). W porównaniu do 2015 r. wartość sprzedaży zagranicznej do Indii wzrosła o 43,8%. Import z tego kraju ukształtował się na poziomie 8,2 mld zł (1 882,2 mln EUR (wzrost o 20,1% rdr). Choć dynamika obrotów handlu zagranicznego niewątpliwie cieszy to wydaje się, że jeszcze bardzo dużo brakuje to wykorzystania pełni potencjału pomiędzy naszymi krajami.

Nie ulega wątpliwości, że rynek indyjski nie jest łatwy do „zdobycia”.  Co zatem zniechęca przedsiębiorców do wysyłania towarów do Indii? To co jest jedną z jego największych zalet, czyli rozmiar państwa i ogromna liczba obywateli, sprawia także, że jest to kraj wyjątkowo zróżnicowany pod względem kulturowym. Wewnętrzne podziały istnieją na płaszczyźnie terytorialnej, religijnej, językowej, geograficznej. Jeśli chce się odnieść sukces w wybranym regionie należy dokładnie poznać jego specyfikę, zwyczaje, prawa oraz przyzwyczajenia konsumentów. Nie trzeba chyba dodawać, że nie jest to łatwe zadanie… Do tego dochodzi uciążliwa biurokracja i wysoki poziom barier ochronnych.

Warto jednak zadać sobie trud i wykonać dogłębne rozpoznanie rynku, oferuje on bowiem ogromne możliwości. Od kilkunastu lat Indie dynamicznie się rozwijają, co przekłada się na widowiskową statystykę wzrostu gospodarczego. Nawet w ubiegłym roku, kiedy światowa koniunktura osłabła, w Indiach wzrost PKB utrzymywał się w okolicach 7,6%. Prognozy analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią o wzroście PKB na poziomie 8% przez kolejne 5 lat. Jego wartość w 2022 r. ma wynieść około 3 935,3 mld USD. Systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego – w tym roku eksport wzrośnie o 6,3%, import natomiast o 6,8%. Stale rosnący produkt krajowy brutto w oczywisty sposób przekłada się na rosnącą siłę nabywczą obywateli. Co ważne, rynek indyjski nie jest rynkiem nasyconym, a konsumenci chętnie witają nowe produkty. 

Wśród branż, którymi zainteresować się mogą rodzimi przedsiębiorcy wymienia się m.in. indyjski sektor rolniczy i około-rolniczy. Jest on bowiem mało efektywny i dosyć mocno zacofany, co tworzy dużą szanse dla polskich przedsiębiorców specjalizujących się w dostarczaniu ciągników, maszyn rolniczych i maszyn dla przemysłu spożywczego. Do najbardziej perspektywicznych sektorów należy także zaliczyć branżę medyczną, meblarską, kosmetyczną, transport, infrastrukturę oraz budownictwo.

Michał Kolasa, Analityk