Handel zagraniczny Polski Handel zagraniczny Polski

Handel zagraniczny Polski wg GUS w 2016 r.

20-02-2017

Kraje rozwinięte zrekompensowały straty na rynkach rozwijających się. Komentarz ekspercki Michała Kolasy, analityka KUKE.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wyniki obrotów w handlu zagranicznym w całym 2016 roku, przygotowane w oparciu o dokumenty celne i dane z deklaracji INTRASTAT. Wartość towarów wysyłanych poza granicę w tym okresie wyniosła 183.633,9 mln EUR, a sprowadzonych do Polski 178.873,9 mln EUR. Wartość eksportu była o 2,3% wyższa niż w roku 2015, importu zaś okazała się o 0,9% wyższa. Dane dotyczące eksportu przyjęto dosyć neutralnie - nie jest to wynik przesadnie dobry, ale należy zwrócić uwagę, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy ubiegłego roku udało się wyjść z płytkiej dynamiki notowanej w październiku.

W imporcie z kolei już chyba na dobre pożegnaliśmy się z ujemną dynamiką jaką odnotowano w październiku 2016r. (-0,8%) i ten fakt niewątpliwie cieszy. Na podkreślenie zasługuje także rekordowo wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym – saldo ukształtowało się na poziomie 4.760,0 mln EUR, wobec 3.678,6 mln EUR w roku 2015.

Wracając do wstępnych wyników eksportu z dwunastu miesięcy ubiegłego roku - utrzymuje się dominująca rola sprzedaży do krajów Unii stanowiąca 79,7% naszego eksportu. Zwiększyła się ona w stosunku do notowanej przed rokiem o 2,6%. Najważniejszy był tu wzrost wypracowany w sprzedaży do Niemiec, który sięgnął 3,1%. Trafiło tam naszego towaru za 50.194,7 mln EUR, co stanowiło 27,3% naszego całego eksportu. Dobrze prezentowała się też sprzedaż do pozostałych krajów strefy euro – wyniosła bowiem 53.667,4 mln EUR i okazała się o 1,9% wyższa niż w roku 2015. Tempo jej wzrostu było jednak mocno zróżnicowane w przypadku poszczególnych rynków. Wzrost eksportu do Hiszpanii wyniósł 6,4%, wartość sprzedaży do Holandii wzrosła o 3,4%, do Włoch zwiększyła się o 1,8%, a do Francji o 1,5%. Wzrost sprzedaży do pozostałych krajów unijnych, ale nie będących w strefie euro wyniósł 2,8%. W ramach przedmiotowej grupy odnotowano między innymi następujące roczne dynamiki sprzedaży do: Szwecji (+7,9%), Czech (+1,2%), Węgier (+1,1%) i Wielkiej Brytanii (+0,1%). W przypadku sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej mieliśmy do czynienia z bardzo dużym wzrostem sprzedaży na poziomie 6,7%.

Michał Kolasa, Analityk