Handel zagraniczny Polski Handel zagraniczny Polski

Handel zagraniczny Polski w I kwartale 2019 r.

15-05-2019

Główny Urząd Statystyczny podał dane o handlu zagranicznym w I kwartale br. Wartość eksportu wyniosła 56,6 mld euro, a importu 56,9 mld euro, co oznacza, że deficyt sięgnął 300 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 1,4 mld. Wzrost eksportu był dwa razy szybszy niż importu w ujęciu rocznym i wyniósł odpowiednio 4,4 i 2,2 proc.

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

Wyniki handlu z zagranicą trzeba uznać za dobre, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepokoje polityczne i gospodarcze, jakie dotykają obecnie światową gospodarkę. Ciekawie prezentują się wyniki eksportu do Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedaż zwiększyła się o prawie 10 proc. Taki wzrost oznacza że brytyjscy przedsiębiorcy albo przestali bać się brexitu i po okresie spowolnienia kupowali od nas ponownie coraz więcej towarów albo wręcz przeciwnie, czyli robili znaczne zapasy na przyszłość, gdy wciąż trwały nerwowe negocjacje rządu w Londynie z Brukselą w sprawie sposobu wyjścia kraju z UE. 

Warto również zwrócić uwagę na rosnące znaczenie Stanów Zjednoczonych jako partnera handlowego Polski. Udział tego kraju w naszym eksporcie i imporcie w ujęciu rocznym wzrósł po 0,2 pkt. proc. Co więcej, to w obrocie ze Stanami Zjednoczonymi odnotowaliśmy największe dynamiki spośród 10 najważniejszych partnerów handlowych – w eksporcie o 13,2 proc., a imporcie o 10,7 proc. Ważne jest także to, że uzyskaliśmy wzrost eksportu do ośmiu z dziesięciu naszych najważniejszych partnerów handlowych - z wyjątkiem Czech (eksport zmalał o 0,8 proc.) i Niemiec, przy czym w tym drugim przypadku stabilizacja wymiany handlowej przy wyraźnym spowolnieniu w niemieckim przemyśle nie jest złym wynikiem. Trudno jednak przewidzieć, jak sytuacja będzie się kształtować w nadchodzących miesiącach, bowiem ciągle nierozstrzygnięte są kwestie dotyczące wzrostu protekcjonizmu w skali globalnej, brexitu czy perspektyw gospodarczych krajów Unii Europejskiej.

Dane źródłowe GUS