Zarząd

Janusz Władyczak - Prezes Zarządu

Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim.

Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa i Estonia.

Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych (ECA’s) na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym.

Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Lubi aktywny wypoczynek, a w szczególności snowboard, kajakarstwo i tenis. Jego pasją są podróże.

Katarzyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu KUKE od czerwca 2016 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics.

Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowała się zarządzaniem relacjami zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz koordynacją źródeł i instrumentów finansowych.

Tomasz Ślagórski - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu KUKE od września 2018 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również Studium Zarządzania Ryzykiem zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości. 

Dotychczasową karierę zawodową związał z sektorem ubezpieczeniowym. Od 1997 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A., gdzie zajmował się inwestycjami kapitałowymi spółki. Pracę w KUKE rozpoczął w 2001 r. od stanowiska specjalisty, a w kolejnych latach pełnił funkcję dyrektora komórek organizacyjnych zajmujących się m.in. kontrolingiem, zarządzaniem aktywami, zarządzaniem ryzykiem, aktuariatem i reasekuracją. Do chwili objęcia stanowiska Wiceprezesa Zarządu pełnił również obowiązki osoby nadzorującej funkcję ryzyka w KUKE.

Dorota Kleszczewska - Członek Zarządu

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze external relations oraz strateg w dziedzinie komunikacji marketingowej. Od ponad 15 lat zajmuje się komunikacją w ujęciu 360. Z wykształcenia socjolog - absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W praktyce, jej głównymi obszarami zainteresowań jest: komunikacja b2b, w szczególności w środowisku polskich producentów i eksporterów, projektowanie i wdrażanie kampanii nastawionych na promocję produktów i usług skierowanych do sektora MŚP oraz organizacja wydarzeń gospodarczych i ekonomicznych z udziałem biznesu. Realizowała liczne projekty marketingowe i komunikacyjne dla wiodących firm i instytucji z rynku finansowego i ubezpieczeniowego. Przygotowywała strategie rozwoju nowych produktów. Ma doświadczenie w prowadzeniu relacji inwestorskich związanych z rynkiem kapitałowym w Polsce. Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz z zakresu zarządzania zmianą.

W ostatnich latach zdobywała doświadczenie w obszarze zdrowia, nauki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Pełniła funkcję rzecznika prasowego Instytutu Matki i Dziecka. Od 2014 jest Prezesem Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, która działa na rzecz ochrony zdrowia Polaków, prowadzi kampanie i działania promujące zdrowy styl życia, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Była kierownikiem licznych projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE. Jest członkiem sieci HBSC (Health Behaviour in School-aged-Children) działającej pod auspicjami WHO i zrzeszającej 45 krajów. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Posiada stopień doktora nauk o zdrowiu. W ostatnim roku była prelegentem min. World Congress of Public Health oraz Kongresu Profesjonalistów PR.

Jej pasją jest jeździectwo w wydaniu WKKW oraz żeglarstwo morskie. Posiada stopień sternika morskiego.