Sprawozdanie Wypłacalność II

Sprawozdanie za rok 2020

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, wypełniając dyspozycję Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 895 z późn. zm.), ujawnia poniżej sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. Uchwałą Nr 11/2021 z dnia 30.03.2021 roku.

Zgodnie z Art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna publikuje sprawozdanie biegłego rewidenta zawierające opinię biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Pliki do pobrania

sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_za_rok_2020.pdf
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok zakończony 31.12.2020 r.
sprawozdanie_bieglego_rewidenta_za_rok_2020.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2020
postepowania_pozasadowe_2020.pdf.pdf
Postępowania pozasądowe w 2020 roku

Sprawozdanie za rok 2019

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, wypełniając dyspozycję Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 381 z późn. zm.), ujawnia poniżej sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. Uchwałą Nr 10/2020 z dnia 31.03.2020 roku.

Zgodnie z Art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna publikuje sprawozdanie biegłego rewidenta zawierające opinię biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Pliki do pobrania

sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_za_rok_2019.pdf
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok zakończony 31.12.2019 r.
sprawozdanie_bieglego_rewidenta_za_rok_2019.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2019
postepowania_pozasadowe_2019.pdf
Postępowania pozasądowe w 2019 roku

Sprawozdanie za rok 2018

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, wypełniając dyspozycję Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 381), ujawnia poniżej sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. Uchwałą Nr 11/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Zgodnie z Art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna publikuje sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z opinią biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Pliki do pobrania

sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_za_rok_2018.pdf
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok zakończony 31.12.2018 r.
spawozdanie_bieglego_rewidenta_za_rok_2018.pdf
Sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2018
postepowania_pozasadowe_2018.pdf
Postępowania pozasądowe w 2018 r.

Sprawozdanie za rok 2017

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, wypełniając dyspozycję Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1170 z późn. zm.), ujawnia poniżej sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. Uchwałą Nr 14/2018 z dnia 24.04.2018 roku.

Zgodnie z Art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna publikuje sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z opinią biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Pliki do pobrania

sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_za_rok_2017.pdf
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok zakończony 31.12.2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta
postepowania_pozasadowe_2017.pdf
Postępowania pozasądowe w 2017 r.

Sprawozdanie za rok 2016

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, wypełniając dyspozycję Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1844 z późn. zm.), ujawnia poniżej sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. Uchwałą Nr 13/2017 z dnia 15.05.2017 roku.

Zgodnie z Art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna publikuje opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Pliki do pobrania

sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_za_rok_2016.pdf
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok zakończony 31.12.2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta
postepowania_pozasadowe_2016.pdf
Postępowania pozasądowe w 2016 r.