Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego

Do dnia 31 grudnia 2014 r. wdrożyliśmy i stosujemy zasady określone w "Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki naszej spółki.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza KUKE S.A. podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania w KUKE S.A. w 2017 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Rada Nadzorcza KUKE S.A. pozytywnie oceniła stosowanie w KUKE S.A. ww. zasad w 2017 r. 

Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia oceny stosowania w KUKE S.A. w 2017 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i przyjęło ocenę stosowania w KUKE S.A. ww. zasad w 2017 r. 

Do pobrania poniżej znajduje się dokument dotyczący oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w KUKE S.A. w 2017 r.

Pliki do pobrania

zasady_ladu_korporacyjnego.pdf
Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF.
ocena_stosowania_zasad_ladu_korporacyjnego_w_2017_roku.pdf
Ocena stosowania przez KUKE S.A. w 2017 r. zasad wynikających z dokumentu "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"