Zasady ładu korporacyjnego

Wdrożyliśmy i stosujemy zasady określone w "Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki naszej spółki.

W dniu 19 maja 2020 roku Rada Nadzorcza KUKE S.A. podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania w KUKE S.A. w 2019 roku zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Rada Nadzorcza KUKE S.A. pozytywnie oceniła stosowanie w KUKE S.A. ww. zasad w 2019 roku.

Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia oceny stosowania w KUKE S.A. w 2019 roku zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i przyjęło ocenę stosowania w KUKE S.A. ww. zasad w 2019 roku.

Do pobrania poniżej znajduje się dokument dotyczący oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w KUKE S.A. w 2019 roku.

Pliki do pobrania

knf_zasady_ladu_korporacyjnego.pdf
Komisja Nadzoru Finansowego: Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
ocena_stosowania_przez_kuke_w_2019_zlk_dla_instytucji_nadzorowanych.pdf
Ocena stosowania w KUKE S.A. w 2019 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego