Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Adam Barbasiewicz

Wiceprzewodniczący

Arkadiusz Urban

Członkowie

Włodzimierz Dola

Aneta Fałek

Luiza Modzelewska

Wojciech Rząsiecki

Mariusz Sokołowski