Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Adam Barbasiewicz

Wiceprzewodnicząca

Aneta Fałek

Członkowie

Piotr Kaflik

Luiza Modzelewska

Paweł Pietrzak

Wojciech Rząsiecki

Mariusz Sokołowski