Podstawy prawne działalności

Prowadzimy działalność na podstawie:

  • Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844)
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826)
  • Statutu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupach 14, 15 oraz 16 Działu II.

Pliki do pobrania

ustawa_11_09_2015.pdf
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku
ustawa_gsp_7_07_1994.pdf
Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca 1994 roku
statut_kuke_11_02_2021.pdf
Statut KUKE z dnia 11 lutego 2021 roku