Kodeks Etyki Grupy KUKE

Nasze wartości

Na co dzień wszyscy kierujemy się systemem wartości, który wynieśliśmy z domu i który w naturalny sposób staramy się przekazać naszym dzieciom. Wierzymy, że pomagamy kształtować ich osobowość, czy normować zasady funkcjonowania w społeczeństwie wyznaczając kierunki rozwoju. Dążymy do zapewnienia im lepszej i szczęśliwszej przyszłości. Opierając się na tych samych fundamentach przygotowaliśmy Kodeks Etyki Grupy KUKE, który ma być dla nas wszystkich drogowskazem wytyczającym nam ramy naszych zachowań, kierunki rozwoju osobistego oraz przyszłość Grupy KUKE. 

Partnerstwo i współpraca, profesjonalizm, odpowiedzialność i rozwój to wartości, którymi kierują się spółki KUKE oraz KUKE Finance, tworzące Grupę KUKE. Czujemy i rozumiemy potrzebę przestrzegania standardów etycznych oraz jasnego określenia norm postępowania, zarówno w relacjach wewnętrznych w Grupie KUKE, jak i w kontaktach z otoczeniem. Jesteśmy świadomi, że stosowanie się do zasad etyki korzystnie wpływa na naszą pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska w organizacji. Niniejszy kodeks etyczny powstał, aby ułatwić nam dokonywanie właściwych wyborów poprzez wskazanie kluczowych wzorców i norm etycznych w naszej działalności zawodowej. Stanowi wyraz przekonania, że w codziennej pracy powinniśmy się odwoływać do przejrzystego, wspólnego oraz spójnego systemu wartości i zachowań. Dotyczy on, nie tylko postaw naszych pracowników wobec samych siebie, ale również wobec partnerów biznesowych, którzy współpracują z nami.

Kodeks Etyki obowiązuje wszystkich pracowników Grupy KUKE.

Pliki do pobrania

kuke_kodeks_etyki.pdf
Kodeks Etyki Grupy KUKE