Kariera Kariera

Strategic Project Manager (Nr ref.: Zarzad/06/2018)

15-02-2018

Strategic Project Manager (Menadżer ds. projektów strategiczno-rozwojowych)

Liczba wakatów: 1

Nr ref.: Zarzad/06/2018

Termin zgłoszeń: 15 marca 2018 r.

Główne zadania:

 • współpraca z kierownictwem wyższego szczebla przy opracowywaniu strategicznych planów rozwojowych,
 • definiowanie, implementacja oraz zarządzanie krótko i długo terminowymi projektami spółki,
 • ścisła współpraca ze Sponsorami Projektów w zakresie planowania i zapewnienia spójności projektów ze strategią spółki,
 • prowadzenie dokumentacji aktywności, analiz i prognoz dotyczących projektów transformacyjnych oraz bieżących i planowanych inicjatyw,
 • nadzór i koordynacja działań zespołów projektowych w tym prowadzenie szczegółowych planów pracy, punktów kontrolnych, przydzielania zasobów do działań i prowadzenie spotkań projektowych,
 • odpowiedzialność za planowanie i wykonanie budżetu przedsięwzięcia,
 • ewaluacja procesu realizacji projektów,
 • raportowanie przebiegu prac Zarządowi spółki.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane z zakresu zarządzania),
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia Project Managera, mile widziane w międzynarodowej firmie consultingowej,
 • wiedzy popartej certyfikatem z zarządzania projektem (PMP / Prince2),
 • wysoko rozwiniętych zdolności analitycznego myślenia,
 • silnego dążenia do realizacji celu i poczucie bycia właścicielem procesu,
 • samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu powierzonych zadań,
 • kreatywności i otwartości na stosowanie nowych rozwiązań i koncepcji,
 • znajomości MS Office, w tym Excel i PowerPoint na poziomie zaawansowanym,
 • praktycznej znajomości nowoczesnych aplikacji i platform do tworzenia prezentacji multimedialnych i infografik (np.: Prezi, Vuvox.com, Slides),
 • praktycznej znajomości programów/aplikacji ułatwiających zarządzanie projektami np.: MS Project Manager i/lub Asana,
 • proaktywnego podejście do wyzwań i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • doświadczenia w realizacji procesów zmiany będzie dodatkowym atutem,
 • zdolności komunikacyjnych i asertywności.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • samodzielne stanowisko raportujące bezpośrednio do Zarządu spółki,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV)

 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym Zarzad/06/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  Zarzad/06/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.