Kariera Kariera

Menedżer ds. zarządzania ryzykiem (Nr ref. KZR/09/2018)

08-03-2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref.: KZR/09/2018 

Termin zgłoszeń: 31 marca 2018 r.
 
Główne zadania: 

 • koordynowanie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • tworzenie i modyfikacja dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie poziomu ryzyka w Spółce,
 • monitorowanie i implementacja zmian wynikających z przepisów prawa, rekomendacji i wytycznych nadzorczych oraz dobrych praktyk i standardów rynkowych, w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • gromadzenie informacji oraz prowadzenie bazy zdarzeń w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym, 
 • współpraca oraz wsparcie jednostek organizacyjnych w procesach zarządzania ryzykiem,
 • tworzenie okresowych raportów dotyczących zarządzania ryzykiem,
 • formułowanie zaleceń działań w zakresie zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie ich realizacji,
 • przeprowadzanie szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych oraz sporządzanie raportów,
 • koordynowanie okresowej weryfikacji mechanizmów kontrolnych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: matematyka, ekonomia, statystyka, zarządzanie ryzykiem, metody ilościowe lub ekonometria),
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, udokumentowanego pracą w instytucjach finansowych (preferowane: działy odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, kontrolę procesów lub audyt),
 • doskonałej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • komunikatywności;
 • samodzielności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (min. poziom B1).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • samodzielne stanowisko raportujące bezpośrednio do Zarządu Spółki,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

 

 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym KZR/09/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym KZR/09/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.