Kariera Kariera

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji, ABI (Nr ref.: BPA/07/2018)

19-02-2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref.: BPA/07/2018

Termin zgłoszeń: 21 maja 2018 r.

Główne zadania:

 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), o którym mowa w art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz wykonywanie zadań określonych w art. 36a ust. 2 tej ustawy,
 • udział w opracowywaniu strategii i celów zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym danych osobowych) i ciągłością działania KUKE S.A.,
 • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania Spółki,
 • opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych) i ciągłości działania oraz wsparcie w ich wdrażaniu,
 • opracowywanie analiz i raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych) i ciągłości działania w KUKE S.A.,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania,
 • opracowywanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, w szczególności wynikających z przeprowadzonych audytów,
 • utrzymanie i rozwijanie procesu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w Spółce, planowanie i koordynowanie szacowania ryzyka w ramach tego procesu,
 • opiniowanie umów, projektów i rozwiązań planowanych i wdrażanych w KUKE S.A. – w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych) i ciągłości działania,
 • obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, w tym naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wykonywanie zadań w zakresie tworzenia, wdrażania, testowania i doskonalenia planów ciągłości działania dla Spółki,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z wyżej wymienionych zagadnień. 

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 3-letniego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji,
 • znajomości standardów ISO 27001, ISO 22301, ISO 3100/ISO 27005,
 • znajomości przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • doświadczenia we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i/lub ciągłością działania,
 • umiejętności i doświadczenia w zakresie przeprowadzania szacowania ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacji i/lub ciągłości działania,
 • umiejętności sporządzania raportów i dokumentacji,
 • umiejętności budowania pozytywnych relacji oraz pracy w zespole,
 • mile widziana umiejętność i doświadczenie w zakresie przeprowadzania analizy BIA.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • samodzielne stanowisko raportujące bezpośrednio do Zarządu spółki,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV)

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BPA/07/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BPA/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.