Informacje dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE

05-06-2020

W dniu 4 czerwca 2020 r. Zarząd KUKE S.A. Uchwałą Nr 133/P/2020 zwołał na dzień 19 czerwca 2020 r. o godzinie 13:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kruczej 50. Zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE S.A. zostały wysłane do Akcjonariuszy listami poleconymi w terminie określonym w art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.