Informacje dla akcjonariuszy

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej KUKE

14-01-2020

W dniu 31 grudnia 2019 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KUKE z dniem 31 grudnia 2019 r. złożył Włodzimierz Dola.

W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej KUKE jest następujący:

  • Adam Barbasiewicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Aneta Fałek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Piotr Kaflik 
  • Luiza Modzelewska
  • Paweł Pietrzak        
  • Wojciech Rząsiecki 
  • Mariusz Sokołowski