Informacje dla akcjonariuszy

Powołanie prokurentów

06-08-2020

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Zarząd KUKE powołał na prokurentów Spółki:

  1. Panią Joannę Zalewską - Uchwałą Nr 16/1/2020 r.,
  2. Pana Łukasza Smolnego  - Uchwałą Nr 16/2/2020 r.

Prokura upoważnia do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z działalnością KUKE w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych KUKE oraz do podpisywania w imieniu KUKE dokumentów kierowanych do innych podmiotów, tylko łącznie z członkiem Zarządu KUKE.