Informacje dla akcjonariuszy

Katarzyna Kołodziejczyk-Soszka prokurentem KUKE

09-03-2020

W dniu 28 lutego 2020 r. Zarząd KUKE Uchwałą Nr 44/P/2020 r. powołał Panią Katarzynę Kołodziejczyk- Soszka na prokurenta Spółki.

Prokura upoważnia do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z działalnością KUKE, w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych KUKE oraz do podpisywania w imieniu KUKE dokumentów kierowanych do innych podmiotów, tylko łącznie z członkiem Zarządu KUKE.

W dniu 27 lutego 2020 r. Zarząd KUKE odwołał prokurę udzieloną Panu Dariuszowi Osiakowi.