Informacje dla akcjonariuszy

Odwołanie prokury

10.09.2020
W dniu 10 września 2020 r. Zarząd KUKE odwołał prokurę udzieloną Pani Katarzynie Kołodziejczyk-Soszka