Informacje dla akcjonariuszy

Rejestracja zmiany Statutu KUKE

11.02.2021
W dniu 11 lutego 2021 r. sąd dokonał wpisu zmian Statutu KUKE dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE w dniu 21 grudnia 2020 r.

Odwołanie prokury

10.09.2020
W dniu 10 września 2020 r. Zarząd KUKE odwołał prokurę udzieloną Pani Katarzynie Kołodziejczyk-Soszka