O KUKE

KUKE S.A.

Jesteśmy firmą polską. Naszymi akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy też częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju - instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, której celem są inwestycje wspierające zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. 

Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce mamy prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.

Jako jedyni w kraju ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

Ułatwiamy firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Nasza spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu - ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.