Kalkulator ubezpieczenia kredytu dostawcy

%
%
Stawki i składki wyliczane za pomocą niniejszego kalkulatora mogą służyć wyłącznie do celów wstępnej kalkulacji i mogą ulec zmianie w zależności od oceny ryzyka, w szczególności od przyznanej przez KUKE kategorii jakościowej dłużnika. Wynik kalkulacji nie jest wiążący i nie stanowi oferty handlowej