Instrukcja Instrukcja

Kalkulator odzwierciedla obowiązujące stawki minimalne OECD.  Wypełniając kalkulator należy zwrócić uwagę na odpowiednie określenie kategorii jakościowej dłużnika. 

Kategorię dłużnika należy wybrać w stosowanej w OECD skali:

  • od SOV+ do CC5 dla krajów z klas 1-4
  • od SOV+ do CC4 dla krajów z klasy 5
  • od SOV+ do CC3 dla krajów z klasy 6
  • od SOV+ do CC2 dla krajów z klasy 7

zgodnie z poniższą tabelą.

W tabeli zamieszczone zostały odpowiedniki kategorii jakościowych OECD (Participants) wyrażone ocenami agencji ratingowych (S&P, Fitch IBCA, Moody’s):
 

SOV+ dłużnik lepszy niż państwo dłużnika 
SOV dłużnik typu państwo
CCO dłużnik równorzędny do dłużnika typu państwo; wyjątkowo dobra jakość kredytowa
CC1 dłużnik o bardzo dobrej jakości kredytowej
CC2 dłużnik o dobrej lub umiarkowanie dobrej jakości kredytowej, powyżej średniej
CC3 dłużnik o umiarkowanej jakości kredytowej, przeciętny
CC4 dłużnik o dość słabej jakości kredytowej, poniżej średniej
CC5 dłużnik o słabej jakości kredytowej

Bardziej szczegółowy opis poszczególnych kategorii dłużnika - do wykorzystania w szczególności w sytuacji gdy dłużnik nie posiada ocen agencji ratingowych - zawarty został w Aneksie XII (Buyer Risk Categories Qualitative Descriptions) do tzw. Consensusu OECD (Arrangement on Officially Supported Export Credits). 

W przypadku, gdy spłata kredytu przez kredytobiorcę jest zabezpieczona nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancją płatniczą, można dla wyliczenia stawki jako kategorię dłużnika zastosować kraj i kategorię jakościową gwaranta zamiast kraju i kategorii jakościowej kredytobiorcy.     

W przypadku:

  • zastosowania zabezpieczeń spłaty kredytu innych niż gwarancja płatnicza,
  • transakcji realizowanych z dłużnikami/gwarantami z krajów klasy 0 lub krajów o wysokim dochodzie z OECD i strefy EURO,
  • zastosowania niestandardowego profilu spłaty kredytu (tj. innego niż profil przewidujący równe raty kapitałowe płatne co 6 miesięcy),

prosimy o kontakt w sprawie indywidualnego określenia szacunkowej stawki za ubezpieczenie.  

W okienku Okres ciągnień z kredytu (w latach) kalkulatora należy wprowadzić okres od pierwszej wypłaty kredytu do daty rozpoczęcia okresu spłaty kredytu; w przypadku jednorazowej wypłaty kredytu należy wpisać 0. W przypadku okresów ułamkowych przed przeliczeniem na lata należy dokonać zaokrąglenia do 1 miesiąca w górę, np. 1 rok i 10 dni lub 1 rok i 20 dni zaokrąglamy do 13 miesięcy i wpisujemy w okienku 1,08.  

W okienku Okres spłaty kredytu (w latach) kalkulatora należy wprowadzić okres od daty rozpoczęcia okresu spłaty kredytu (tzw. starting point of credit - zgodnie z Consensusem OECD, tj. z reguły od momentu zakończenia realizacji kontraktu eksportowego) do daty ostatniej spłaty kredytu.

Stawki i składki wyliczane za pomocą niniejszego kalkulatora mogą służyć wyłącznie do celów wstępnej kalkulacji i mogą ulec zmianie w zależności od oceny ryzyka, w szczególności od przyznanej przez KUKE S.A. kategorii jakościowej dłużnika.

Składka jest płatna w całości z góry (tj. najpóźniej wraz z pierwszą wypłatą z kredytu) za cały okres ubezpieczenia.  

POWRÓT DO KALKULATORA