Saldo należności Saldo należności

„Potrzebuję kompleksowego ubezpieczenia należności dopasowanego do profilu działalności mojej firmy.”

Twoja firma dynamicznie rozwija sprzedaż na rynku krajowym i w eksporcie. Ma rozbudowaną strukturę odbiorców i chce kompleksowo zabezpieczyć swoje należności handlowe. Jednocześnie oczekujesz, że umowa ubezpieczenia będzie w pełni dopasowana do specyfiki działalności Twojego biznesu. Rozwiązaniem jest Saldo – polisa tworzona zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami.

Jakie są warunki współpracy?

  • Saldo przeznaczony jest dla wszystkich polskich przedsiębiorstw, które realizują sprzedaż eksportową i/lub krajową w kredycie kupieckim (z odroczonym terminem płatności).
  • Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest zawsze indywidualnie na podstawie kilku elementów. W największym stopniu zależy ona od wielkości sprzedaży zgłoszonej do ubezpieczenia, ale ważna jest także branża, w której działa firma oraz liczba i wysokość przyznanych limitów kredytowych.
  • W przypadku ubezpieczenia salda należności składka naliczna jest jako procentowa wartość od sumy nieuregulowanych należności na koniec miesiąca sprawozdawczego (ale nie więcej niż wartość przyznanego limitu kredytowego).

Jakie kraje obejmuje Saldo?

W ramach Salda ubezpieczamy należności pochodzące od kontrahentów z Polski i większości krajów świata. Wyjątkiem są kraje o podwyższonym ryzyku politycznym, które ubezpieczamy w ramach Polisy na Wschód.

Jak to działa?

Krok 1: Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta
Firma wypełnia wniosek o ubezpieczenie i wskazuje wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenie. Nasz zespół analityków przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

Krok 2: Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki
Po pozytywnej ocenie wiarygodności handlowej kontrahenta firma podpisuje z nami umowę ubezpieczenia i dokonuje zapłaty składki ubezpieczeniowej. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia jej na kolejny okres ubezpieczeniowy. Składka jest płatna w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Krok 3: Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta
Firma dostarcza towar kontrahentowi lub realizuje na jego rzecz usługę. Kontrahent dokonuje płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze.

Krok 4: Windykacja
W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w ustalonym terminie firma zwraca się do nas o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5: Wypłata odszkodowania
W przypadku gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacamy firmie należne jej odszkodowanie.

Zalety ubezpieczenia należności Saldo

  • Dzięki Saldu możesz skupić się na podstawowej działalności Twojej firmy i bezpiecznie rozwijać sprzedaż.
  • Oferujemy elastyczne warunki ubezpieczenia dopasowane do profilu działalności Twojej firmy.
  • Jedną polisą ubezpieczamy wszystkie należności krajowe i/lub eksportowe.
  • Umożliwiamy objęcie ochroną należności powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
  • Windykujemy wszystkie należności od objętych ochroną kontrahentów, a za odzyskanie ubezpieczonych należności nie pobieramy żadnej opłaty.

Pliki do pobrania

wniosek_saldo.docx
Wniosek o ubezpieczenie
owu_saldo_naleznosci.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia
karta_produktu_saldo.pdf
Karta produktu - Saldo należności