Polisa na Wschód [produkt wycofany ze sprzedaży]

Produkt obsługiwany przez KUKE do dnia 30.09.2021 r.

Działalność na politycznie niestabilnych rynkach jest obarczona dodatkowym ryzykiem. Polisa na Wschód zabezpiecza nie tylko przed skutkami typowych w handlu zdarzeń, takich jak opóźnienie w płatności czy niewypłacalność kontrahenta, ale także przed skutkami zdarzeń politycznych i działania tzw. siły wyższej, które mogą mieć wpływ na realizację płatności.

Jakie są warunki współpracy?

  • Maksymalny termin odroczenia płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę nie może przekroczyć dwóch lat. W przypadku towarów rolnych, zgodnie z klasyfikacją WTO, maksymalny okres kredytu wynosi 540 dni. 
  • Wstępną kalkulację stawki i składki ubezpieczeniowej można sprawdzić za pomocą kalkulatora.

Jakie kraje obejmuje Polisa na Wschód?

Ubezpieczamy należności handlowe od kontrahentów z 59 krajów w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Afganistan Ghana Kosowo Serbia
Albania Gruzja Kuba Sierra Leone
Algieria Gujana Laos Somalia
Angola Gwinea Liberia Sudan
Armenia Gwinea Bissau Libia Sudan Południowy
Azerbejdżan Gwinea Równikowa Macedonia Północna Surinam
Białoruś Irak Malawi Tadżykistan
Bośnia i Hercegowina Iran Mołdowa Turkmenistan
Burundi Kambodża Mongolia Ukraina
Czarnogóra Kazachstan Mjanma Uzbekistan
Dem. Rep. Kongo Kenia Nigeria Wenezuela
Dominikana Kirgistan Nikaragua Wietnam
Ekwador Komory Pakistan Wyspy Św. Tomasza i Książęca
Erytrea Kongo Rosja Zambia
Gambia Korea Północna Rwanda  

Jak to działa?

Krok 1: Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta
Firma wypełnia wniosek o ubezpieczenie i wskazuje wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenie. Nasz zespół analityków przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

Krok 2: Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki
Po pozytywnej ocenie wiarygodności handlowej kontrahenta firma podpisuje z nami umowę ubezpieczenia i dokonuje zapłaty składki ubezpieczeniowej. Składka płatna w miesięcznych ratach jest jedynym kosztem ponoszonym przez firmę w całym okresie obowiązywania polisy.

Krok 3: Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta
Firma dostarcza towar kontrahentowi lub realizuje na jego rzecz usługę. Kontrahent dokonuje płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze.

Krok 4: Windykacja
W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w ustalonym terminie firma zwraca się do nas o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5: Wypłata odszkodowania
W przypadku gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacamy firmie należne jej odszkodowanie.

Zalety ubezpieczenia należności Polisa na Wschód

  • Oferujemy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do działalności na rynkach podwyższonego ryzyka. Chronimy Twoją firmę zarówno od niewypłacalności kontrahentów, czy opóźnień w regulowaniu zobowiązań, ale także od nagłych zmian w sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą partnerzy handlowi.
  • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
  • Umożliwiamy ubezpieczenie wybranych kontrahentów.
  • Windykujemy wszystkie należności od ubezpieczonych kontrahentów, a za odzyskanie ubezpieczonych należności nie pobieramy żadnej opłaty.
  • Bezpłatnie uzyskujemy i analizujemy informacje o kontrahentach i przedstawiamy rzetelną ocenę ich wiarygodności handlowej.

Pliki do pobrania

wniosek_polisa_na_wschod_zalacznik.docx
Załącznik do wniosku (informacja o kontrahencie)
owu_polisa_na_wschod.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia
embargo_rosja_wykaz_towarow_7_10_2019.pdf
Wykaz produktów rolnych, surowców i żywności, których import z Polski do Federacji Rosyjskiej jest zakazany (stan na dzień 7.10.2019 r.)