Polisa na Świat Polisa na Świat

„Jestem klientem PKO Banku Polskiego i chciałbym w prosty sposób ubezpieczyć należności handlowe mojej firmy.”

Czy Twoja firma jest małym lub średnim przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Polsce i jednocześnie klientem PKO Banku Polskiego? Czy prowadzisz działalność gospodarczą przez co najmniej 18 miesięcy? Czy odraczasz terminy płatności swoim odbiorcom w kraju i/lub za granicą lub chciałbyś rozpocząć taką formę współpracy z kontrahentami, ale obawiasz się, że Twój odbiorca nie zapłaci za dostarczony towar lub wykonana usługę?

Jeżeli tak, skorzystaj z ubezpieczenia krótkoterminowych należności handlowych Polisa na Świat.

Jakie są warunki współpracy?

  • Sprzedaż ubezpieczenia prowadzi PKO Bank Polski w swoich oddziałach na terenie całego kraju.
  • Polisa na Świat to ubezpieczenie należności eksportowych i krajowych z odroczonym terminem płatności do 60 dni.
  • Ubezpieczenie zabezpiecza przed ryzykiem braku płatności ze strony kontrahenta za sprzedane w kredycie towary lub zrealizowane usługi.
  • Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy sytuacji, w której kontrahent nie zapłaci należności w całości lub w części z przyczyn leżących całkowicie po jego stronie (ryzyko handlowe).
  • W przypadku kontrahentów zagranicznych brak płatności może wynikać również z przyczyn związanych z sytuacją kraju kontrahenta (ryzyko polityczne).
  • Polisa zawierana jest na czas nieokreślony z 12 miesięcznym okresem rozliczeniowym po upływie tego okresu, o ile umowa nie została wypowiedziana, następuje jej automatyczne przedłużenie.
  • W zależności od potrzeb i skali działania firmy można dokonać wyboru spośród 4 wariantów  ubezpieczenia.
  • Składka płatna jest jednorazowo z góry za cały okres rozliczeniowy.

Jak to działa?

Krok 1:
Podpisz wniosko-polisę w wybranym wariancie w oddziale PKO Banku Polskiego.

Krok 2:
Opłać składkę, czyli zapewnij środki na rachunku i pozwól na jej automatyczne pobranie przez Bank z Twojego konta.

Krok 3:
Gdy kontrahent nie płaci - złóż wniosek o interwencję on-line. W przypadku gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów, KUKE wypłaci Twojej firmie należne jej odszkodowanie.

Więcej informacji o Polisie na Świat na stronach PKO Banku Polskiego.

Pliki do pobrania

owu_polisa_na_swiat.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia
polisa_na_swiat_lista_krajow.pdf
Lista krajów objętych ubezpieczeniem